• اطلاعات اقامت
 • انتخاب اتاق
 • مشخصات فردی
 • پرداخت

ورود مشترکین و آژانس ها

تاریخ ورود به هتل

برای انتخاب تاریخ کلیک کنید

تاریخ ترک هتل

برای انتخاب تاریخ کلیک کنید

تعداد شب حضور در هتل

شما به مدت شب اقامت خواهید داشت
مشخصات سنی افراد اتاق اول
بزرگسال
0 نفر
(بزرگتر از 6 سال)
+
کودک (بدون تخت)
0 نفر
(2 تا 6 سال)
+
خردسال (رایگان)
0 نفر
(زیر 2 سال)
درخواست اتاق دوم
 • قابل انتخاب
 • غیرقابل انتخاب
 • دارای محدودیت
 • غیرقابل رزرو
 • تعطیلی رسمی کشور
 • انتخاب شده
 • مرحله اول : ابتدا از تقویم تاریخ ورود و سپس تاریخ خروج را انتخاب فرمایید.
 • مرحله دوم : مشخصات سنی افرادی که در یک اتاق میخواهند اقامت داشته باشند با در نظر گرفتن محرم و نا محرم بودن.
 • مرحله سوم : در صورت درخواست اتاق دیگر بر روی کلید درخواست اتاق کلیک کنید.
 • مرحله چهارم : روی کلید مرحله بعد ( انتخاب نوع اتاق ) کلیک کنید.